Stekník, vesnická památková zóna a chmelová krajina

  • Fyzická náročnost: Lehké
  • Časová náročnost: do 60 min
  • Občerstvení: drobné občerstvení na zámku, teplé jídlo v Žatci
  • Vhodné pro vozíčkáře: Ne

Poznejte krajinu po staletí spjatou s tradicí pěstování nejkvalitnějšího českého chmele. V současné době probíhá snaha o zápis města Žatce a jeho unikátní chmelařské krajiny na seznam světového dědictví UNESCO.

Související památky

První zmínka o obci Stekník sahá do roku 1389, ale dnešní podoba obce pochází až z 18. století, kdy všechny stavby získaly barokní podobu s bohatou výzdobou. Díky tomu, že se celé jádro obce zachovalo do dnešních dnů v původní barokní podobě, byla obec roku 1995 prohlášena vesnickou památkovou zónou. Kromě samotné návsi a zámeckého areálu stojí v obci za vidění i další zajímavá místa. Okolo hlavní zámecké brány se štítonoši erbů Kulhánků z Klaudensteina a Hohenembsů a středovým erbem rodu Korbů z Weidenheimu se dostanete k barokní sýpce, na které je umístěný erb rodu Kulhánku z Klaudensteina. Tato z daleka viditelná stavba tvoří spolu se zámkem typické panorama obce. Od sýpky se lze vydat dvěma směry. Při cestě do Hradiště stojí barokní výklenková kaple a nedaleko ní začíná historický protipovodňový val z roku 1838. V samotném Hradišti kromě kostela sv. Šimona a Judy, upoutá hrobka posledních majitelů zámku Stekník na místním hřbitově.  Druhou možností je vyhlídkový okruh, kdy cesta od barokní sýpky pokračuje stále rovně do starého ovocného sadu, odkud se naskýtá výhled na zámek. U sochy Panny Marie se odbočí doprava dolů a dále lesní cestou zpět k zámku okolo repliky tyčové chmelnice a kapličky s léčivým minerálním pramenem z roku 1766, ke které se váže mnoho legend o zázračných účinkách této vody. Pokračujte pod zámkem pod italskými terasovitými zahradami, okolo kterých opět vystoupáte zpět k zámku. Milovníci vojenské historie mohou obdivovat v zámecké zahradě i za bývalým hostincem objekty lehkého vojenského opevnění z roku 1937.


Tipy na výlet

Objevte magické místo, nedaleko našeho zámku, spojené s pověstí o Zakletém mnichovi.

Vydejte se odhalit tajemství pěstování chmele a vaření dobrého piva, po návštěvě zámku umístěného nad labyrintem chmelnic. Chrám chmele a piva je zábavným a zároveň...

Necelých 8 kilometrů od Stekníka se nachází na úpatí Džbánské pahorkatiny zámek zvaný Líčkov.