Metodiky aj. ke stažení

Každý, kdo nějakou památku vlastní, spravuje ji nebo o ni pečuje, k tomu potřebuje řadu informací, které není vždy snadné získat. Proto zde shromažďujeme dokumenty, příručky a návody, které se vám mohou hodit a mohou vás také inspirovat. Obsah budeme průběžně doplňovat.

Metodiky, doporučení, návody

Památkový postup: Stanovení materiálových charakteristik betonu ŽB konstrukcí na vzorcích odebraných z konstrukce

Pavla Rovnaníková, Petr Cikrle, Jiří Bydžovský, Ondřej Anton, Ámos Dufka

0 Kč

Detail

Památkový postup: Obnova poškozeného betonu ŽB konstrukcí

Pavla Rovnaníková, Jiří Bydžovský, Ámos Dufka, Martin Sedlmajer

0 Kč

Detail

Formální vodní prvky v památkách zahradního umění

Jiří Janál, Jan Obšivač, Jiří Olšan, Miloš Rozkošný, Zdeněk Žabička

140 Kč

Detail

Památková obnova vilové architektury 20. a 30. let 20. století

Miloš Solař, Vladimír Šlapeta, Petr Všetečka, Karel Ksandr, Petr Freiwillig, Petr Kroupa

149 Kč

Detail

Cesty s nestmeleným povrchem v památkách zahradního umění

Karel Zlatuška, Jiří Slepička, Lenka Křesadlová, Jiří Janál, Eva Jakubcová, Oldřich Vacek

65 Kč

Detail

Trávníky a květnaté louky v památkách zahradního umění

Marie Straková, Josef Straka, Jiří Janál, Lenka Křesadlová

65 Kč

Detail

Archeologický průzkum památek zahradního umění

Martin Gojda, Jan Hladký, Jiří Janál, Milan Jančo, Lenka Lisá, Peter Milo, Jan Petřík, Lubomír Prošek

80 Kč

Detail

80 Kč

Detail

Způsoby prezentace památek zahradního umění

Petr Hudec, Lenka Křesadlová (edd.)

80 Kč

Detail

Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny

Jiří Dostálek, Marek Ehrlich, Karel Kuča, Věra Kučová, Božena Pacáková

80 Kč

Detail

Metodika průzkumu, dokumentace a péče o orientální koberce

Ladislav Bezděk, Jitka Dřevíkovská, Zdeněk Chudárek, Zdenka Klimtová, Josef Štulc

100 Kč

Detail

Projektování obnovy stavebních památek

Václav Girsa, Josef Holeček

145 Kč

Detail

Novostavby v památkově chráněných sídlech

Karel Kibic, Karel Kuča, Věra Kučová

60 Kč

Detail

Šindel – tradiční střešní krytina

Vít Kolmačka, Jaroslav Novosad, Josef Polášek

60 Kč

Detail

Management plán ochrany památkových hodnot památek zahradního umění

Lenka Křesadlová, Jiří Olšan, Marek Ehrlich

0 Kč

Detail

Památky nás baví 5. Objevujeme kulturní dědictví bez bariér

Hana Havlůjová , Petr Hudec, Martina Indrová a kol.

0 Kč

Detail

Rostliny v nádobách a stavby pro jejich přezimování v památkách zahradního umění

Lenka Křesadlová, Evžen Kopecký, Jiří Olšan, Eduard Chvosta, Dagmar Fetterová, Jiří Janál

80 Kč

Detail

Metodika dokumentace sakrální architektury (kostely a prostorové kaple)

Vít Honys, Táňa Šimková, Lucie Radová, Hana Veselá

0 Kč

Detail

Metodika dokumentace lidové architektury

Kamil Podroužek, Renata Kuprová, David Skalický, Jan Horák, Michal Trněný

0 Kč

Detail

Metodika dokumentace drobných památek

Eva Altová, Petr Hrubý, Antonín Kadlec

0 Kč

Detail

Metodika digitalizace, 3D dokumentace a 3D vizualizace jednotlivých typů památek

Marcel Brejcha, Vladimír Brůna, Zdeněk Marek, Bára Větrovská

0 Kč

Detail

Požární ochrana památkových objektů

Pavel Jirásek, Martin Mrázek, Eva Polatová, Petr Svoboda

95 Kč

Detail

Metodika průvodcovské činnosti na hradech, zámcích a dalších zpřístupněných památkách

Naděžda Kubů, Miloš Kadlec, Dagmar Faměrová, Jiří Holub, Petr Wagner

80 Kč

Detail

Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky

Ladislav Bezděk, Karel Bobek, Dalibor Buršík, Karel Jedlička

110 Kč

Detail

Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací

Karel Bobek, Ilona Bydžovská, Kateřina Cichrová, Milan Jančo, Pavel Jerie, Miloš Kadlec, Květa Křížová, Naděžda Kubů, Eva Lukášová, Jaromír Novotný, Marta Sedláková, Pavel Slavko, Josef Štulc, Petr Weiss

105 Kč

Detail

Mikroklima v historických interiérech

Miroslav Černý, Miloslav Němeček

60 Kč

Detail

Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky

Václav Girsa, Josef Holeček, Pavel Jerie, Dagmar Michoinová

0 Kč

Detail

Péče o kamenné sochařské a stavební památky

Ivana Maxová, Miloš Suchomel, Josef Štulc

0 Kč

Detail

Operativní průzkum a dokumentace historických staveb

Jiří Bláha, Vít Jesenský, Petr Macek, Vladislav Razím, Jan Jan Sommer, Jan Veselý

0 Kč

Detail

Obnova okenních výplní a výkladců

Marie Báčová, Martin Ebel, Petra Lesniaková

80 Kč

Detail