Tradiční materiály pohledem památkové péče: kov

1. 1. 2016 až 31. 12. 2016

Kov je historický materiál. Jeho užití sahá daleko do pravěku, kdy se z něj vyráběly především zbraně a některé důležité nástroje, ovšem v nejrůznějších formách se používal také jako platidlo. Po celé epochy si také uchoval výlučné postavení ve šperkařství a mincovnictví. Později našel uplatnění i ve stavebnictví (ve formě kleštin, oplechování, závěsů a kování oken a dveří, zábradlí atp.) a dodnes je nenahraditelný při výrobě zvonů.

Zajímavé není jen spektrum využití kovů, ale také péče o kovové historické předměty, ať už jde o archeologické nálezy, nebo třeba součásti vybavení hradů a zámků. Samostatnou kapitolou je získávání kovů, tedy jejich těžba, a také zpracování (hutnictví, kovářství, zámečnictví a další) i vývoj těchto procesů od pravěku až do současnosti.

Kovům se věnuje především přednáškový cyklus pořádaný generálním ředitelstvím NPÚ v knihkupectví a informačním centru Národního památkového ústavu v Praze.

Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích připravuje na podzim k tématu kov workshop věnovaný kovům z pohledu archeologie, restaurování kovů, kovovým prvkům v krajině, péči o kovové předměty v mobiliárních fondech NPÚ atd.