Komise pro ochranu památkového fondu vzniklého ve druhé polovině 20. století

Specializovaný poradní orgán generální ředitelky NPÚ Ing. arch. Naděždy Goryczkové se věnuje památkovému fondu, který vznikl na území České republiky ve druhé polovině 20. století.

Předsedkyně Komise:

 • Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ

Tajemník Komise:

 • Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D., NPÚ, generální ředitelství

Členové Komise:

 • Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Česká komora architektů
 • Mgr. Lukáš Beran, Ph.D., Fakulta architektury ČVUT
 • doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D., Ústav pro dějiny umění FF UK
 • prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc., Fakulta architektury ČVUT
 • Ing. arch. Zdeněk Lukeš, Správa Pražského hradu
 • Mgr. Jakub Potůček, Fakulta architektury ČVUT
 • Mgr. Martin Strakoš, NPÚ, ÚOP v Ostravě
 • prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., Ústav dějin umění AV ČR
 • Mgr. Veronika Vicherková, Fakulta architektury ČVUT
 • doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D., Fakulta architektury ČVUT

Statut komise pro ochranu pam. fondu vzniklého ve 2. pol. 20. stol.