Prováděcí vyhláška

Prováděcí vyhláška č. 66/1988 Sb. obsahuje podrobnosti k aplikování toho, co je v zákoně o památkové péči, do praxe. Pokud do ní potřebujete nahlédnout, přinášíme vám její text.