Zámek ve Větrném Jeníkově

Objekt byl ve špatném technickém stavu. V roce 2018 byla zahájena první etapa obnovy, další etapy by měly postupně navazovat.

  • Zámek Větrný Jeníkov

    Zámek Větrný Jeníkov

Tvrz, postavenou Želivským klášterem v první polovině 13. století, zakoupil v roce 1719 rytíř Jan z Minnetti a přestavěl ji na barokní zámek. V roce 1838 jej hrabata z Rumerskirchu nechala klasicistně opravit. Za nového majitele Richarda Fiedlera prošel zámek v roce 1904 radikální novobarokní přestavbou do současné podoby. Trojkřídlá jednopatrová budova s mansardovým zastřešením je doplněna nárožními válcovými věžemi.  Od druhé poloviny 20. století sloužil zámek potřebám obce, dnes je zde obecní úřad s obřadní síní a knihovnou a také bytové prostory.   

V roce 2018 byla Ministerstvem kultury ČR poskytnuta finanční podpora v programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ve výši 391 tis. Kč. Následná obnova spočívala v provedení opravy a zdravotního ošetření dřevěné konstrukce krovu, dále proběhla výměna střešní krytiny a oprava klempířských prvků. Rozsah prováděných oprav je dán finančními možnostmi vlastníka.