Zámek ve Větrném Jeníkově

Celé jedno křídlo zámku je v současné době bez využití a technický stav těchto prostor se rychle zhoršuje.

  • Zámek Větrný Jeníkov

    Zámek Větrný Jeníkov

Tvrz, postavenou Želivským klášterem v první polovině 13. století, zakoupil v roce 1719 rytíř Jan z Minnetti a přestavěl ji na barokní zámek. V roce 1838 jej hrabata z Rumerskirchu nechala klasicistně opravit. Za nového majitele Richarda Fiedlera prošel zámek v roce 1904 radikální novobarokní přestavbou do současné podoby.  Trojkřídlá jednopatrová budova s mansardovým zastřešením je doplněna nárožními válcovými věžemi.  Od druhé poloviny 20. století sloužil zámek potřebám obce, dnes je zde obecní úřad s obřadní síní a knihovnou a také bytové prostory.   

Vlastník těžko hledá pro areál adekvátní využití. Rozsah prováděných oprav je dán finančními možnostmi vlastníka