Toužim, areál zámku

Janův zámek je historický areál ve městě Toužim. Skládá se z Horního hradu založeného ve 13. století, který byl v minulosti několikrát přebudován, a to ve století 15., 17. a 19. Další součástí je tzv. Nový zámek z 16. století, který prošel rovněž přestavbami ve druhé polovině 16. století a ve století 19. Součástí areálu ještě několik další objektů a relikty hradební zdi.

Původní tzv. Horní hrad byl založen ve 13. století a nově přebudován v první polovině 15. století. Poslední přestavba proběhla kolem roku 1620 a v 19. století bylo sneseno patro a štíty. Tzv. Nový zámek byl založen roku 1544 a přestavěn ve druhé polovině 16. století a dále upravován až do 19. století. Hospodářské zázemí je ve své podstatě barokní a upravováno bylo v 19. století. Komplex zámku dokládá architektonický vývoj města a jeho nejstarší urbanistický rozvoj.

 

 

Technický stav tzv. Janova zámku se stále rapidně zhoršuje – zcela dožilá je střešní krytina, místy zcela chybí. Výrazně staticky narušena je i krovová konstrukce – místy se dokonce propadla do interiéru a destruovala návazné zděné konstrukce. Zdivo vykazuje statická narušení, objekt nemá výplně a je volně přístupný. Nový zámek stále postupně chátrá, renesanční trámový strop je deponovaný mimo areál, dochází ke ztrátám na výplních a dalších prvcích. Objekt má provizorní střešní krytinu. Patrná jsou však některá statická narušení obvodového zdiva zámku (na nárožích). Objekt je také volně přístupný. Došlo k provizornímu zastřešení tzv. Janova hradu a k zajištění havarijních úseků zdiva.

Místo: Toužim čp. 1

Rejstříkové číslo ÚSKP: 18873/4-1093

Vlastník: obec