Klášter, Ovčí dvůr

Ovčí dvůr je situován nedaleko premonstrátského kláštera v Teplé. Současný stav lze označit za havarijní.

Hospodářský dvůr patřil do souboru šesti hospodářských dvorů premonstrátského kláštera v Teplé a dotvářel urbanistickou jednotu celého území.

Ze západního křídla se dochovalo prakticky pouze obvodové zdivo. Zbortil se celý krov a propadly se plackové klenby. Na jižní straně zůstal zachován štít a v přízemí jsou zachovány ve zdivu dva kamenné sloupy. V pravé části severního křídla byla krovová konstrukce zcela destruována a propadla se do interiéru. Vlivem destrukce krovu a následným ponecháním odhalených konstrukcí (kleneb) v přízemí došlo k jejich zřícení. V roce 2012 byly provedeny nezbytné zajišťovací práce nejcennějších částí areálu dvora, a to podepřením kleneb, klenebních pásů, některých nadpraží otvorů a zapření stěn pomocí provizorní výdřevy. V roce 2014 se bohužel stav nezměnil.

Místo: Klášter, Ovčí dvůr čp. 46

Rejstříkové číslo ÚSKP: 101525

Vlastník: stát