Jáchymov, měšťanský dům čp. 8

Celkově neuspokojivý stav objektu je zapříčiněn dlouhodobou absencí jeho pravidelné údržby.

Dům čp. 8 se vyznačuje nebývale vysokou měrou dochovaných historických konstrukcí a uměleckořemeslných detailů z počátku 16. století (goticko renesanční klenby, řezané trámové stropy, ostění okenních otvorů v hlavním průčelí a okenního otvoru na podestě schodiště, unikátní výmalba interiéru). Kombinace kvality a autenticity dochování exteriéru i interiéru tohoto domu přesahuje oblastní kulturněhistorický význam.

 

Staticky narušené jsou některé jeho klenby. Biotickými škůdci je napadena konstrukce trámových stropů, ve štítu domu je statická trhlina. Dům je sice zastřešen, ale dvorní průčelí i zadní trakt jsou vystaveny povětrnostním vlivům, stejně jako některé konstrukce v interiéru i interiérové omítky s freskami. Zde sice byla v minulosti provedena jejich fixáž, toto opatření je však na pokraji své životnosti. Dvorní přístavby jsou v havarijním stavu, nejsou nijak zabezpečené.

Místo: Jáchymov, nám. Republiky čp. 8

Rejstříkové číslo ÚSKP: 24536/4-840

Vlastník: fyzické osoby