Fara Vílanec

Budova je dlouhodobě neudržovaná, narušená, její stav je místy havarijní.

Současná barokní budova volně stojící jednopatrové fary, zastřešené mansardovou střechou, byla postavená ve druhé polovině 17. století na místě starší renesanční stavby. K budově fary navazuje v ose v západním směru přízemní hospodářská budova obdélného půdorysu, zastřešená sedlovou střechou. Na východní průčelí fary navazuje úsek ohradní zdi s torzálně dochovanou branou. Přízemní prostory jsou místy zaklenuté, stropy jsou dřevěné trámové. Koncem 60. let byl interiér fary upravený na bytové jednotky.

Omítky v průčelích jsou částečně otlučené, obnažené zdivo se drolí, plastické zdobné členění fasád je výrazně poškozené. Patrné jsou četné statické poruchy zdiva, projevující se trhlinami.