Hamrníky, zámek Hammerhof

Zámek je zcela zdevastován, je nutná celková obnova.

Zámecký dvůr je poprvé připomínán jako součást majetku premonstrátského kláštera v Teplé roku 1626, obnoven byl v letech 1706–1708, pravděpodobně podle plánů Kryštofa Dientzenhofera Wolfgangem Braunbockem. Objekt byl využíván jako lázeňský dům a výletní místo.

 

Areál je bez využití, v létě roku 2007 vyhořel krov. V roce 2010 byly provedeny nezbytné zajišťovací práce (svázaní koruny zdiva, postavení provizorního krovu, vyklizení objektu od komunálního odpadu) nejcennější části areálu, na hlavním objektu. Nicméně destrukce zbývajících částí objektu pokračuje. V roce 2014 byly nařízeny zabezpečovací práce na objektu, ale práce byly provedeny jen z malé části. Do objektu proto stále zatéká a havarijní stav trvá.

Místo: Hamrníky, tř. Vítězství čp. 1

Rejstříkové číslo ÚSKP: 25863/4-62

Vlastník: fyzické osoby