Vinný sklep v Uherském Hradišti

Kvůli dlouhodobé neúdržbě je objekt ve velmi špatném technickém stavu. Hrozí destrukce některých partií. V současné době se naštěstí připravuje stavební zajištění nejohroženějších částí.

Vinný sklep se nachází v městské části Mařatice, jedná se o barokní vinohradní nadsklepní dům, který je situován na stráni, přičemž je částečně vestavěný do terénu, ke komunikaci je orientován podélně. Je to jednoduchá jednopatrová budova s valbovou střechou krytou eternitovými šablonami. Vstup do obytného patra se nachází na bočním průčelí, při pohledu z komunikace nalevo. Do sklepa se vstupuje dveřmi hlavního průčelí, které jsou opatřeny kamenným portálem s letopočtem 1739.