Zřícenina hradu u obce Střílky

Zřícenina hradu se nachází asi dva kilometry jihovýchodně od obce Střílky na hřebenu kopce. Jedná se o poměrně rozsáhlý opevněný areál, hrad sám náleží mezi nejstarší šlechtické kamenné hrady na území ČR. Z architektury hradu se v hradním jádru zachovaly zbytky štítové zdi, subtilní kruhové věže a menší pozůstatky paláce a hradeb.

Ve druhé polovině 20. století byl zcela nesmyslně zbořen zbytek průčelí paláce, dnešní torzo hradu je ohroženo destrukcí (kruhová věž, štítová zeď) i lesním hospodařením. Části zdiv dalších objektů jsou obnaženy nelegálními výkopy a rychle zanikají. Ohrožení se nejvíce týká torza kruhové věže, jejíž lícové partie jsou ve spodní části destruovány, a hrozí zřícení horních partií.