Kapucínský klášter ve Fulneku

Kapucínský klášter byl založen Janem Bruntálským z Vrbna roku 1668, jádro klášterních staveb dále vzniklo v 70. letech 17. století. Klášterní kostel sv. Josefa, který je jediný obnoven, byl vysvěcen roku 1683.

Areál raně barokního kláštera se rozkládá na návrší za Husím potokem, mimo obvod středověkého vzhledu města. Vytváří významnou dominantu vyvažující hmotu zámeckého komplexu na protějším vrchu. Z areálu je do seznamu Nejohroženějších kulturních památek zařazen kapucínský klášter a torzo klášterní zahrady vymezené ze tří stran kamenocihlovou zdí.
Již v srpnu 1695 klášter vyhořel, ihned však bylo započato s jeho obnovou. V roce 1756 byla dokončena přístavba nového křídla s knihovnou a kaplí pro nemocné. Klášter byl zrušen až v roce 1950 a od té doby chátrá. Klášter je v havarijním stavu - je staticky velmi narušen.