Karlovice, dům čp. 280

Trojkřídlý zděný dům s mansardovou střechou a hospodářskou budovou vznikl v polovině 18. století, jak dokládá základní kámen s letopočtem 1745. V objektu je dochována dispozice s klenbami v přízemí a záklopovým trámovým stropem v patře.

Dům byl původně součástí areálu kostela sv. Jana Nepomuckého, ale od roku 1998 je veden samostatně. Objekt není využíván, jeho stav je havarijní a zhoršuje se.