Činžovní dům Na Kocandě

Staré Město, Křižovnická čp. 71, rejstříkové číslo ÚSKP: 49837/1-2261, vlastník: právnická osoba

  • Staré Město, činžovní dům Na Kocandě (2014)

    Staré Město, činžovní dům Na Kocandě (2014)

Neorenesanční dům „Na Kocandě“ byl postaven v letech 1885–1886 Václavem Sigmundem jako bytový objekt s velkoryse pojatou dispozicí. V objektu se dosud dochovalo množství původních uměleckořemeslných prvků. Interiér vstupního a schodišťového prostoru je velice hodnotný (mj. štukové medailony s figurálními alegoriemi, údajně z okruhu J. V. Myslbeka). Dům má i cenné exteriérové prvky.

Dosud dlouhodobě pokračovala devastace interiéru i exteriéru, štukové prvky fasád jsou v havarijním stavu (opadaná omítka i zdobné prvky). Špatný je i stav střešního pláště (s lokálním zatékáním do objektu). Zcela chybí původní litinové zábradlí i skleněné výplně dveří. Došlo k poškození truhlářských prvků, dlažeb a parket, znečištěny jsou i štukové medailony na schodišti. V územním odborném pracovišti NPÚ byla projednávána studie na využití domu pro krátkodobé ubytovávání hotelového typu s restaurací. Koncem února roku 2013 došlo k uvolnění části korunní římsy nad hlavním vstupem z Křižovnické ulice, omítka a části zdiva se zřítily na chodník a vozovku. Úřad m.č. Praha 1 poté nařídil vlastníkovi okamžité zabezpečení stavby. Zhruba do týdne došlo k obalení říms a zakrytí obou domovních fasád sítěmi. Při obhlídce z veřejně přístupných míst bylo zároveň zjištěno, že u některých okenních výplní chybí část zasklení, v důsledku toho není nemovitost chráněna proti vniknutí ptactva a před povětrnostními vlivy (především zatékáním). V roce 2013 byla podaná žádost o stavební povolení ve fázi projednávání na Úřadu m.č. Prahy 1. Po jeho vydání se měl zpracovat prováděcí projekt a zahájit stavba. Stav objektu se nadále zhoršoval v průběhu r. 2014, od konce r. 2014 nebyl zajištěn hlavní vstup proti vniknutí cizích osob. Dne 25. 11. 2015 bylo NPÚ oznámeno, že se postupně rozjíždí celková rekonstrukce objektu. Koncem listopadu byla nemovitost předána generálnímu dodavateli prací. Byly zpracovány restaurátorské záměry na vybrané prvky a povrchy v objektu, posléze byla zajišťována dočasná elektrifikace stavby a zázemí včetně kanceláře a skladu. Byl proveden úklid exkrementů a mrtvého ptactva v celém objektu a nezbytné vyklízecí práce. Chystala se probírka vnitřních dveří k renovaci včetně prvků, které je nutné zachovat (vstupní dveře do bytů z hlavní chodby v každém patře), na místě měla být truhlářem provedena ochrana jejich obložek. Dále mělo být provedeno odborné sejmutí sádrových medailonů a jejich ochranné zabalení, obraz madonky byl již z fasády restaurátorem sejmut (řešeno rozhodnutím MHMP OPP). Chystalo se obnažení stropních trámů ve všech podlažích a jejich odborné posouzení pro další postup (výměna, příložkování, chemická ochrana). Další fází mají být výkopy ve sklepě za účelem odhalení zasypaných místností. Ze strany NPÚ je ještě požadováno provizorní zabezpečení střešního pláště před zatékáním. Snahou všech zúčastněných je obnovit co nejdříve střešní plášť budovy.