Trafostanice Na Zatlance

Smíchov, Na Zatlance, rejstříkové číslo ÚSKP: 100573, vlastník: obec

  • Smíchov, trafostanice Na Zatlance (2014)

    Smíchov, trafostanice Na Zatlance (2014)

Trafostanice je hodnotnou a architektonicky významnou technickou stavbou s výraznými prvky rondokubismu, je významným dokladem elektrizačního programu ve 20. letech 20. století v této části hlavního města.

Objekt není využíván ani udržován. Celkově je ve zchátralém stavu. Destrukci podléhá zejména jeho plášť. Omítky jsou plošně narušeny místy až na nosné zdivo, stejně jako je lokálně poškozeno tvarosloví fasád. Dřevěné dveře v přízemí se rozpadají. Neporušené jsou pouze sklobetonové výplně. V l. 2012-2013 v rámci akce Designblok se v interiéru dočasně nacházela "kavárna a galerie“. Havarijní stav objektu trval i v průběhu roku 2015.