Městský dům v Palackého 3

Nové Město, Palackého čp. 721, rejstříkové číslo ÚSKP: 39934/1-1119, vlastník: právnická osoba

  • Nové Město, městský dům Palackého čp. 721 (2014)

    Nové Město, městský dům Palackého čp. 721 (2014)

Řadový dvoupatrový dům má zadní dvůr a dvě dvorní křídla. Gotické sklepy s barokní stavbou byly radikálně přebudovány na nájemní dům v roce 1865 podle plánů Václava Sigmunda. Eklektická fasáda z roku 1895 byla provedena podle návrhu Františka Niklase. Objekt má mimořádný stavebně historický význam. Klasická měšťanská architektura 2. poloviny 19. století s cennými středověkými a barokními konstrukcemi a dobovými řemeslnými prvky je zachována v původní podobě.

Dlouhodobě vyklizený obytný dům s obchodem v přízemí soustavně chátrá. Od roku 2011 je střecha v havarijním stavu. Jsou napadeny konstrukce krovu, chybí značné množství střešní krytiny. Do objektu zatéká, terasa nad dvorním křídlem je zarostlá náletovou zelení. Dvorní fasády byly poškozeny, ze dvora zatéká pod základy, prostor dvora je podmáčený. Havarijní stav přetrvával i v roce 2015.