Bývalý hřbitov v Liboci

Liboc, rejstříkové číslo ÚSKP: 104632, vlastník: obec

Hřbitov byl založen roku 1842 a zrušen v roce 1902. Vznik hřbitova souvisel se zrušením původního hřbitova u libockého kostela sv. Fabiána a Šebestiána. Prohlášenou kulturní památkou je areál hřbitova s příslušnými pozemky, s budovou márnice (kaple), s ohradními zdmi a soklem centrálního kříže. Areál se nachází v těsném sousedství národní kulturní památky obora Hvězda.

Liboc, bývalý hřbitov, kaple-márnice, 21.10. 2007 Liboc, bývalý hřbitov, kaple-márnice, 21.5. 2015

V havarijním stavu je zejména budova márnice (kaple) vinou dlouhodobé neúdržby a vandalismu. Dlouhodobě chybí střecha, cementová omítka na rubu klenby je v úrovni římsy zcela popraskaná, neplní svoji ochrannou funkci a naopak spíše zhoršuje stávající stav. V současné době do klenby i obvodového zdiva zatéká a vyrůstá z nich vegetace. Přední roh korunní římsy již odpadl a bezprostředně hrozí další destrukce. Omítky odpadávají po vrstvách a dochází tak k destrukci obnaženého opukového zdiva. Výplně otvorů se nedochovaly, chybí mříže v bočních otvorech, resp. jsou uvolněny. V roce 2014 byl podán podnět k zahájení správního řízení ohledně havarijního stavu budovy márnice. Na počátku roku 2016 probíhá soud o určení vlastnictví.