Kostel sv. Barbory v Otovicích

Barokní kostel z tzv. broumovské skupiny kostelů byl postaven v letech 1725–1726 podle návrhů významných barokních architektů, otce a syna Dientzenhoferů.

Kostel sv. Barbory je postavený na oválném půdorysu, z něhož vystupují boční kaple. Od ostatních kostelů broumovské skupiny se liší i hmotovým uspořádáním. Zatímco u jiných kostelů broumovské skupiny jsou boční kaple zakomponovány do hmoty vnějších obvodových zdí, v Otovicích z nich vystupují směrem ven. Významným stavebním prvkem je například falešná dřevěná klenba zavěšená na poměrně autenticky zachované konstrukci barokního krovu. Jedná se o složitou konstrukci vycházející z půdorysu, tedy z oválu. Kostel nemá věž, zvon byl zavěšen v osmibokém sanktusníku vystupujícím z hřebene valbové střechy. Ve srovnání s jinými kostely broumovské skupiny ale na stropě zcela chybí výmalba. Nápadné je pojetí fasád v podobě hrubě omítnutých ploch vymezených hladkými lizénami. Zajímavostí kostela je i mobiliář, který z části pochází ještě ze staršího kostela.

Krov byl donedávna dlouhodobě aktivně napaden tesaříkem krovovým a dřevomorkou domácí, vlivem dožívající krytiny do kostela dlouhodobě zatékalo. Zatékání a dřevokazní škůdci způsobili oslabení nosných krovových prvků. To mělo za následek i zhoršení statiky stropu, který ještě stále hrozí zřícením. V roce 2013 byl kostel zařazen do programu záchrany architektonického dědictví a prochází postupnou obnovou. Nejprve proběhla sanace krovu proti dřevokaznému hmyzu, v současné době probíhá postupná výměna poškozených částí a výměna střešní krytiny. I přes probíhající stavební práce ještě stále zachráněn není.