Zámek Stránecká Zhoř

Práce na obnově byly zahájeny v roce 2001 a trvají prakticky do současnosti. Památka je zařazena do Projektu záchrany architektonického dědictví.

  • Zámek Stránecká Zhoř

    Zámek Stránecká Zhoř

Jedná se o hodnotnou stavbu renesančního zámku z druhé poloviny 16. století, postavenou na místě původní gotické tvrze, datované do druhé poloviny 14. století.  Dispozičně zámek představuje renesanční kastel, který výrazně převyšuje dobovou tvorbu v regionu. V roce 1943 objekt vyhořel a po válce byly do patra vestavěny byty. Působením tehdejšího Jednotného zemědělského družstva v druhé polovině 20. století byl celý objekt zcela zdevastován. 

Práce na obnově byly zahájeny v roce 2001 a trvají prakticky do současnosti. Problémem pomalého postupu prací jsou omezené finanční možnosti vlastníka. Objekt byl upraven pro bydlení i jako zázemí pro potřeby provozu vlastníka. Střechy, venkovní průčelí i ostatní vnitřní prostory vyžadují rozsáhlejší opravy. V současnosti je celý objekt ještě staveništěm.