Zámecký areál v Polici

Každoročně dochází k výměně části střešní krytiny, opravě komínů, klempířských prvků a dřevěných konstrukcí. Zámecký park se skleníky a hospodářský dvůr na obnovu teprve čekají.

Jedinečné šlechtické sídlo vzniklo přestavbou středověké tvrze Janem z Tavíkovic po roce 1524. Renesanční zámek byl opět v 17. století za Berchtoldů z Uherčic barokně přestavěn a interiéry získaly bohatou štukovou výzdobu, na níž se podílel Baldassare Fontana. Zámku dominuje pětiposchoďová hranolová věž, v nádvoří se uplatňují renesanční arkády. Po konfiskaci majetku v roce 1945 byl zámecký areál nevhodným využíváním zcela zdevastován. Dnes je částečně zrekonstruovaný zámek ve vlastnictví obce, která ho zpřístupnila veřejnosti. Součástí zámeckého areálu je i rozsáhlý hospodářský dvůr s datací 1636, terasa se salou terrenou a navazující přírodně krajinářský park. 

Současný vlastník se snaží zámek citlivě zrekonstruovat, postup prací je však závislý na finančních možnostech obce.  Podařilo se staticky zajistit západního křídla, odstranit dřevomorku a provést odvodnění. Probíhá postupná obnova interiérů.