Zámecký areál Budišov

Na revitalizaci parku chybějí finance. Z původní sochařské výzdoby parku se řada soch ztratila nebo se dochovala pouze jako poškozená torza, která vyžadují zásah restaurátora.

  • Zámek Budišov

    Zámek Budišov

Zámek byl vybudován koncem 16. století na místě starší vodní tvrze původem ze 13. století. V letech 1715–1744 byl celkově barokně přestavěn na současný dvoupodlažní objekt s čtyřkřídlou dispozicí a bohatou plastickou a malířskou výzdobou. Zámek obklopuje rozsáhlý původně výstavní anglickým park se salou terrenou pocházející z let 1724–1730. Celý areál je v současné době ve vlastnictví obce. Jeho vnitřní prostory jsou využívány Moravským zemským muzeem v Brně jako depozitáře a je zde instalovaná stálá expozice se zoologickými sbírkami. Zámecký park slouží jako odpočinková zóna pro obyvatele obce.   

Technický stav zámku je relativně uspokojivý. Ohradní zeď parku i většina jeho oplocení je v havarijním stavu nebo zcela chybí.