Zámecký areál Budišov

Na revitalizaci parku chybějí finance. Z původní sochařské výzdoby parku se řada soch ztratila nebo se dochovala pouze jako poškozená torza, která vyžadují zásah restaurátora.

Zámek byl vybudován koncem 16. století na místě starší vodní tvrze původem ze 13. století. V letech 1715–1744 byl celkově barokně přestavěn na současný dvoupodlažní objekt s čtyřkřídlou dispozicí a bohatou plastickou a malířskou výzdobou. Zámek obklopuje rozsáhlý původně výstavní anglickým park se salou terrenou pocházející z let 1724–1730. Celý areál je v současné době ve vlastnictví obce. Jeho vnitřní prostory jsou využívány Moravským zemským muzeem v Brně jako depozitáře a je zde instalovaná stálá expozice se zoologickými sbírkami. Zámecký park slouží jako odpočinková zóna pro obyvatele obce.   

Technický stav zámku je relativně uspokojivý. Ohradní zeď parku i většina jeho oplocení je v havarijním stavu nebo zcela chybí.