Zámeček v Ronově nad Sázavou

Zámeček je neobydlený a chátrá, omítky s bohatou štukovou výzdobou opadávají, zahrada degraduje. Nešťastná je poloha objektu v bezprostřední blízkosti stále funkční továrny a frekventované silnice.

V druhé polovině 19. století byl v malé zahradě vystavěn na obdélném půdorysu pseudobarokní jednopatrový zámeček. Ve dvou etapách ho nechal vybudovat majitel přilehlé škrobárny. Okenní otvory jsou lemovány šambránami s rostlinnými motivy a bohatými parapetními výplněmi. Průčelí do zahrady zdobila loggie na sloupech a pilířích, dnes zazděnou. Součástí romantického areálu byl mostek a grotta ve skále za potokem, obojí je v současnosti odděleno od stavby plotem. V první polovině 20. století byla k rezidenci přistavěna na západní straně prosklená veranda. Po znárodnění v objektu sídlil národní výbor a prodejna, byly zde zřízeny byty. Tato etapa je spojena s absencí údržby, necitlivými stavebními úpravami, výměnami oken a dveří a devastací zahrady. Restituce v 90. letech 20. století vrátily památku potomkům stavitele.

Majitelé nechali opravit střechu a zajišťují minimální udržovací práce. Nedokáží se ovšem shodnout na dalším osudu objektu.