Zámecký areál Osová

Zanedbaný park se zchátralými stavbami zarostlý nálety a zámecká budova v havarijním stavu byly výsledkem více než půl století devastace.

  • Zámek Osová

    Zámek Osová

Již k roku 1329 lze v pramenech nalézt zmínku o vodním hradu v Osové. Ten prošel několika stavebními úpravami v renesanci, zásadní však byla barokní přestavba po roce 1710. Tehdy vzniká čtyřkřídlá uzavřená dispozice s vnitřním nádvořím lemovaným přízemními pilířovými arkádami. Po roce 1830 přestavují objekt Haugwitzové. Vyrůstá reprezentativní zámecké sídlo obklopené parkem s drobnými stavbami, vodotečemi a rybníky, které malebně souzní s okolní krajinou. Po roce 1945 se areál stává majetkem státu a nastává více než půl století nevhodného využívání a absentující údržby.

Vše, co mělo nějakou hodnotu, bylo rozkradeno – kamenné dlažby, kachlová kamna, dveře, kování, měděné klempířské prvky apod. Postupně se propadl strop chodby nad arkádou a ve čtyřech dalších sálech. V tomto tristním stavu koupil v 90. letech památku nový majitel s velkolepými plány. Ovšem teprve současný vlastník fakticky začal s nezbytnými opravami zámecké budovy a připravuje i postupnou rehabilitaci parku. Prozatím byla obnovena střecha a zřícené stropy hlavní zámecké budovy, staticky byly podchyceny pilíře arkád, restaurována okna v hlavní budově. Od roku 2008 je jeho úsilí částečně podporováno přidělením peněz z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury.