Zámecký areál v Krasonicích

Dlouhodobou absencí jakékoliv údržby, necitelným provozem v minulosti i trvalým masivním zatékáním z poškozených střech byl způsoben havarijní stav na počátku tisíciletí.

Zámek byl postaven kolem roku 1630 v místech středověké tvrze a sloužil jako sídlo majitelů želetavského panství. Zámek tvoří uzavřený komplex jednopatrových budov s renesančními jádry, seskupených okolo polygonálního dvora. Kolem roku 1830 dostal zámek empírový vzhled a současně byl založen přilehlý anglický park. Fasády nádvoří jsou členěny v přízemí z pěti stran arkádami a ve východním traktu dřevěnou pavlačí v patře. Přízemní místnosti jsou zaklenuté valenými klenbami s lunetami, místnosti v patře jsou plochostropé. Do jižního křídla byl v minulosti vložený divadelní sál.

V roce 2008 byla započata obnova střech a revitalizace parku. Oprava areálu však momentálně již několik let stojí. . Obvodová průčelí zámeckých křídel jsou zanedbaná s  velkým množstvím rozbitých okenních tabulí i oken. Plochy střešních rovin jsou propadlé a poškozené, hřebeny střech vykazují výraznější poklesy a vyžadují rozsáhlejší opravy. Prostory vnitřního dvora zarůstají náletovou vegetací. Vážné poškození stropů je zřejmé zejména nad divadelním sálem, kde došlo ke zřícení části stropní konstrukce. Destrukce stropu hrozí i v jiných místnostech.