Hrobka Pallavicini v Jemnici

Hrobka je pozoruhodným dílem stavitelského umění. Generální oprava objektu byla již mnohokrát plánována, k realizaci ovšem nikdy nedošlo.

Rodina Pallavicini, která byla v letech 1842-1945 posledním vlastníkem jemnického panství, měla významné kon­takty na vídeňském dvoře. Z její iniciativy byl zásadně rekonstruován areál zámku a na návrší u silnice na Cho­těbudice vyrostlo v letech 1901-1902 architektonicky jedinečné neoklasicistní rodinné mauzoleum. Jeho návrh vypracovali vídeňští architekti Otto Hofer a Wilhelm Zech, výzdoba interiérů je dílem V. Matuscheka, S. Hausera a A. Franciniho. Stavba je koncipována na půdorysu rovnoramenného kříže se zaoblenými rohy a je zaklenuta kopulí na tamburu. Nad středem se vypíná vznosná široká kopule. Nedílnou součástí je sochařská výzdoba s ústředním oltářem s monumentálním křížem Con­summatum est od Ignáce Weiricha z roku 1902. Weirichovo mistrovství bylo a je ceněno i Vatikánem a zdejší kříž je považován za jeho nejlepší dílo. Možným autorem oltářní architektury, na níž je kříž umístěn, je Josip Plečnik.

Stav celého objektu se dlouhodobě zhoršuje. Poškozené venkovní omítky místy úplně chybějí a obnažené cihelné zdivo se drolí. Problémem je také vysoká vlhkost. Pouze nejnutnější údržby, spočívající v občasném odstranění náletových dřevin, se dostává přilehlému pozemku a ohradní zdi. Objekt byl navštíven vandaly, kteří mj. poškodili mramorové sarkofágy s ostatky členů rodiny. Opakovaně zde byli zloději, kteří zcizili část měděného střešního pláště a litinové výplně oplocení.