Hrobka Pallavicini v Jemnici

Hrobka je pozoruhodným dílem stavitelského umění. Informace o obnově aktualizujeme.

Rodina Pallavicini, která byla v letech 1842-1945 posledním vlastníkem jemnického panství, měla významné kon­takty na vídeňském dvoře. Z její iniciativy byl zásadně rekonstruován areál zámku a na návrší u silnice na Cho­těbudice vyrostlo v letech 1901-1902 architektonicky jedinečné neoklasicistní rodinné mauzoleum. Jeho návrh vypracovali vídeňští architekti Otto Hofer a Wilhelm Zech, výzdoba interiérů je dílem V. Matuscheka, S. Hausera a A. Franciniho. Stavba je koncipována na půdorysu rovnoramenného kříže se zaoblenými rohy a je zaklenuta kopulí na tamburu. Nad středem se vypíná vznosná široká kopule. Nedílnou součástí je sochařská výzdoba s ústředním oltářem s monumentálním křížem Con­summatum est od Ignáce Weiricha z roku 1902. Weirichovo mistrovství bylo a je ceněno i Vatikánem a zdejší kříž je považován za jeho nejlepší dílo. Možným autorem oltářní architektury, na níž je kříž umístěn, je Josip Plečnik.