Zámek Brtnice

Neprávem opomíjený zámecký areál v Brtnici náleží k významným šlechtickým sídlům na Moravě. Objekt zámku je v havarijním stavu, trpí zanedbanou údržbou více než sto let.

V jádru gotický hrad nechal vystavět Zdeněk z Valdštejna v období husitských válek. Po Bílé hoře objekt získali jako konfiskát Collatové, kteří jej vlastnili až do roku 1945. Dnešní areál zámku představuje vývojově složitý a postupně se rozrůstající komplex budov se středověkým jádrem. V areálu jsou patrné jak pozůstatky gotického hradu (fortifikační systém z let 1515-1535), tak i doklad vrcholné renesance v podobě pozoruhodné třípodlažní arkády z roku 1590. Vysoce hodnotný prostor interiéru je především tzv. sál vjezdů zdobený štukovou výzdobou z 30. let 18. století, jehož nedílnou součást tvoří cenný a ojedinělý cyklus 11 závěsných obrazů od malíře Töppera. Zámek byl postižen požárem v roce 1760. Architektonický vývoj se uzavřel novogotickými úpravami v 19. století. Špatný stavebně-technický stav je způsoben nevhodným využíváním areálu ve 2. pol. 20. století a táhlými soudními spory.

Budovy byly napadeny dřevomorkou, mycelium, která prorostla i zděnými konstrukcemi, část dřevěných konstrukcí se zřítila. Od roku 2008 probíhá postupná opravu krovů a výměna střešní krytiny za podpory Ministerstva kultury ČR a Města Brtnice. V roce 2014 v areálu zámku proběhla praktická výuka v rámci programu „Obnova kulturního dědictví“ pod záštitou NPÚ ÚOP v Telči. Zahájily se práce na několika stanovištích, které byly dopředu vytipovány jako vhodné pro provedení vzorové obnovy v rámci vzdělávacího programu.