Měšťanský dům U Zlatého lva v Olomouci

Budova je nevyužívaná a postrádá pravidelnou údržbu.

Na gotické parcele, barokní dům s významnou klasicistní přestavbou. Gotické a barokní sklepy, barokní přízemí, klasicistní patro.

V 90. letech 20. století po převzetí do soukromého vlastnictví zpracována projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci na "hotel Central" (Ing. arch. Milan Obenaus), stavební práce neuskutečněny.  V roce 2013 byl proveden monitoring stavu objektu. Stav v roce 2015: provizorní krytina střech objektu je zčásti nefunkční, do objektu zatéká, stavebně-technický stav objektu se zhoršuje. Při monitoringu v roce 2017 bylo s vlastníkem dohodnuto nové přeplachtování střešní konstrukce.