Hrad Šternberk

Stav jednotlivých objektů areálu je různorodý vlivem nedostatečné údržby, kterou do značné míry ovlivňuje rozsáhlost areálu a náročnost jeho správy.

Na nevelkém ostrohu na severním obvodu města založena dispozice, skládající se z předhradí, vnitřního hradu a zámeckého parku. Předhradí sestává z bývalé strážnice s dvorkem, brány, obytných budov ve 4 křídlech a jižního nádvoří se vstupním schodištěm a jezírkem. Vnitřní hrad sestává z paláce, zříceniny původního hradu a válcové věže s horním nádvořím a severní terasou obehnanou hradební zdí s kamenným mostem do parku. Zámecký park je členěn na dolní a horní park. V dolním parku je dům správce s ledovnou, v horním parku bývalý skleník. Park je oplocen.

Nejhorší stav byl monitoringem zjištěn u opěrné zdi východního parkánu, ledovny, západní hradby, terasy u válcové věže, kamenného mostu, západní hradby, a ohradní zdi s kůlnou ve dvorku strážnice.