Bývalá textilní továrna v Šumperku

Dům je v havarijním stavu vlivem dlouhodobě zanedbané údržby. Přesný rozsah poškození nelze stanovit, neboť vlastník odmítá objekt zpřístupnit. Nutné bude provést statické zabezpečení, obnovu střechy včetně krovu, vnějších i vnitřních omítek, vnitřního vybavení a výplní otvorů.

Hodnotná klasicistní architektura vybudovaná v souvislosti se založením manufaktury na výrobu manšestru, která byla jednou z prvních na evropském kontinentu. Později sídlo majitele textilky, která se rozkládala za objektem. Samostatně stojící jednopatrová budova podkovového půdorysu, postavená z kamenného a cihelného zdiva, střecha mansardová a sedlová s valbami. Přední část budovy tvoří tříosý rizalit s mansardovou střechou, se dvěma vikýři a ve vrcholu vetknutou makovicí s korouhví a zbytkem letopočtu: 178; Na nádvorní straně zadního a spojovacího křídla je dřevěná pavlač. Po obou stranách budovy jsou fragmenty zděných bran. Budova slouží k bydlení 1 osoby.

Dům je částečně využívaný k bydlení, jinak je bez využití, vyžaduje celkovou obnovu. Vlastník sice s orgány památkové péče komunikuje, ale na záměr města Šumperka a dalších investorů o odkoupení nereflektoval. Stav je tedy beze změn.