Mauzoleum rodiny Kleinů v Sobotíně

Objekt je ve velmi špatném stavebně-technickém stavu a vyžaduje urychlenou celkovou obnovu. V jeho bezprostředním okolí se nachází vzrostlá zeleň, která brání většinu dne prostupu slunečních paprsků a původní větrací systém již dnes není funkční.

Dochází k narušování pískovce a podnože mauzolea srážkovými i zemními vodami a poškozování stavby samé. Původní balustráda kolem plató mauzolea je rozebrána, jednotlivé díly jsou uloženy na deponiích kolem stavby. V roce 2007 byla navržena oprava větracího systému včetně odvodnění a osazení mříží a dále k opravě terasy a krovu.

 

Rodinné mauzoleum významné podnikatelské rodiny Kleinů, podílející se na průmyslové revoluci v 19. století (těžba uhlí a rud, železárny v Sobotíně, významná účast na stavbě železnic v letech 1837 až 1873). Areál tvořený budovou mauzolea uvnitř přírodně-krajinářského parku s bránou a oplocením. Historizující architektura z let 1881-1885, opravená v letech 1926-1928, dílo architekta W. S. Baumheyera z Vídně, renovace podle návrhu Ericha Geschopfa z Vídně stavitelem E. Othem, restaurace maleb U. Weith. Kaple byla zdobená výjevy z Umučení Páně od Franze Jobsta z Vídně. K pohřbívání sloužilo do r. 1919, celkem zde bylo uloženo 12 kovových rakví s ostatky členů rodiny Kleinů. Budova mauzolea: samostatně stojící centrální architektura ve stylu vrcholné italské renesance, čtvercového půdorysu, kopule s lucernou krytá měděným plechem. Stavba sestává z krypty čtvercového založení (z větší části zapuštěné do země a ukončené plató) a kaple výrazně menšího půdorysu, která vyrůstá v ose terasy. Vstupní brána: brána s širokým kamenným přístupovým schodištěm, v ose je pískovcová edikula s pilastry, kladím se zubořezem a trojúhelníkovým nástavcem, uzavřena je dvoukřídlovou mříží. Po stranách malé branky. Na bránu navazuje po obou stranách litinové oplocení. Po odchodu Kleinů z Československa v r. 1945 se mauzoleum stalo nechtěným dědictvím bez majitele, v současné době je ve vlastnictví obce Sobotín.

Záznam z roku 2011: k realizaci odsouhlasených prací nedošlo – vlastník nedisponoval dostatkem finančních prostředků a nepodařilo se mu získat ani dotace. Stav beze změn.

V roce 2018 byly získány dotace na záchranu mauzolea rodiny Kleinů s ohradní zdí s bránou a parkem z Havarijního programu Ministerstva kultury, které  jsou určeny na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijním technickém stavu.