Zámek v Tovačově

Rozsáhlé renesanční opevnění zámku z valů a zdí je ve velmi špatném stavu. Ohrožena je památková podstata soustavy opevnění, kolny a kočárovny předzámčí, ostatní části areálu jsou v dobrém stavu.

Rozsáhlý opevněný areál, doklad středověkého sídla šlechty s velmi hodnotou renesanční fází (1492) a dochovanou náročnou výzdobou interiérů (barokní kaple, vídeňské křídlo). Hlavní věž tvoří krajinnou dominantu okolí. Areál je tvořen zámeckou budovou s Vídeňským křídlem, předzámčím s hospodářskými budovami a rozsáhlým systémem opevnění. Opevnění představuje ojedinělý příklad rondelového renesančního opevnění nejspíše z konce 15. století a sestává z opevnění předhradí a opevnění zámku. Obě části jsou odděleny obezděným příkopem.

V září roku 2011 byly zahájeny práce na stavebněhistorickém průzkumu opevnění se záměrem přípravy jeho opravy. O dva roky později dokončena a odevzdána výkresová dokumentace první etapy zaměření opevnění. Vlastník zahájil dokumentační práce jako přípravu na systematickou obnovu opevnění, otázkou zůstává budoucí financování.