Piaristická kolej v Lipníku nad Bečvou

Alarmující je vážná statická porucha v nároží příčného křídla mezi nádvořími, kde dlouhodobě nefunkční odvod povrchové vody zapříčinil podmáčení základů a pokles podloží a zdiva vertikálních konstrukcí v těchto místech.

Opravy střech realizované v roce 1994 bezpochyby prodloužily životnost památky o další desetiletí, ale jednalo se zatím o poslední stavební zásah směřující k její záchraně. Statické poruchy také jeví část štukových stropů v prvním patře, které byly před rekonstrukcí střech vystaveny dlouhodobému zatékání. Výrazné pukliny se dále projevují na fasádách v severozápadním nároží, kde bylo nutno provizorně zabezpečit ohrožené překlady otvorů provizorními podporami. Z důvodu dlouhodobého nevyužívání většiny prostor a neprovádění běžné údržby vyžaduje objekt celkovou obnovu. V roce 1998 byla provedena obnova střešního pláště.

 

Barokní kolej a škola piaristů v Lipníku nad Bečvou vznikla na místě původního domu a špitálu Jednoty bratrské se sborem ze 16. století, který se dochoval pod barokní slupkou dnešního kostela sv. Františka Serafínského. Řád piaristů opustil objekt už na konci 19. století, ovšem budovy byly až do devadesátých let 20. století užívány a situaci ohrožující jejich existenci v podstatě přinesla až současná doba, kdy je celá stavba prázdná a bez využití, což způsobuje její postupné chátrání.

Celý objekt je bez využití. V současné době je zahrada občasně využíváná místními Junáky a jsou prováděny převážně udržovací práce.