Vila rodiny Stratilových v Olomouci

V budově došlo v roce 2007 ke dvěma požárům, při kterých došlo k poškození okenních a dveřních výplní, stropů a k narušení statiky. Před požárem byl objekt částečně využíván, v současnosti bez využití.

Původně jednopatrová samostatně stojící obytná budova v zahradě, s valbovou střechou. Široké průčelí je řešeno symetricky, ve středu je vstupní portikus, na obou stranách objektu jsou terasy, časové zařazení - 1933 novoklasicismus, Hans Stratil. Zadní část domu byla původně propojena přes terasu do zahrady, navazující na park a arboretum u kubistické vily v Brněnské ulici 80-82. V 60. až 70. letech 20. století byla lokalita znehodnocena přístavbou, která zabrala původní zahradu (kulturní sál se zázemím) a spojovacím krčkem byla přímo propojena s původní obytnou budovou. Vlastní obytná budova však změnou užívání na zázemí kulturního domu příliš neutrpěla a její umělecké hodnoty byly zachovány až do 90. let 20. století. Po roce 1990 obytná budova postupně nevyužívaná, bez údržby. Dlouholetý soudní spor o vlastnictví (07.2014 několik soukromých majitelů a město Olomouc) způsobuje prakticky nemožnost systematické obnovy.

Po roce 1990 obytná budova postupně nevyužívaná, bez údržby. Dlouholetý soudní spor o vlastnictví (07.2014 několik soukromých majitelů a město Olomouc) způsobuje prakticky nemožnost systematické obnovy.