Vodní pila Dyjička

Dřevěná konstrukce vodní pily je vážně poškozena a napadena dřevomorkou. Vlastní mechanismus je víceméně pořádku.

  • Vodní pila v Dyjičce

    Vodní pila v Dyjičce

Areál vodní pily s dřevěnou trámovou konstrukcí a s navazující zděnou obytnou částí je působivě situovaný na samotě při hrázi rybníka. Stavba obdélného půdorysu skrývá jednolistovou pilu s dřevěným posuvným zařízením. Vodní náhon je protažen pod silnicí.

Tato vysoce hodnotná technická památka je zároveň zajímavým dokladem atypického uspořádání venkovské usedlosti.