Torzo oranžerie - Jinošov

Již pouze v torzu dochovaná oranžerie je situována v západní části areálu přírodně krajinářského parku zámku Schönwald v Jinošově. Objekt dlouhodobě neměl žádné využití, z toho důvodu nebyla prováděna jeho údržba. Podle plánu lze předpokládat, že část oranžerie byla zbourána.

  • Zámek Schönwald v Jinošově, torzo oranžerie

    Zámek Schönwald v Jinošově, torzo oranžerie

  • Zámek Schönwald v Jinošově, torzo oranžerie

    Zámek Schönwald v Jinošově, torzo oranžerie

Barokní zámek v Jinošově, z konce 18. století, nechal hrabě Jindřich Vilém Haugwitz, pán na Náměšti nad Oslavou 1794 – 1842, přestavět na empírový zámek v roce 1827, dle návrhu Josefa Kornhäusela. Charakter zámku a okolí měly sloužit k odpočinku a prezentaci hudebních produkcí na hraběcím letním sídle. Přírodně krajinářský (anglický) park vznikl na místě bývalé bažantnice kolem roku 1827 během přestavby zámku. V době vzniku byl park ojedinělým krajinářským dílem a patřil mezi nejvýznamnější na Moravě. Některé části parku dělily terasy nebo zídky, někde byly opatřeny železným zábradlím, na mnoha místech byl park vybavený dalšími místy k odpočinku dřevěnými lavicemi a několika mosty a mostky. Rozsáhlý areál byl vybavený „užitkovými“ zahradními stavbami, mimo pěstební plochy – štěpnice, lesní školy, zeleninové a květinové záhony. Stál zde velký skleník s fíkovnou a ananasovník, menší ananasovníky a dům zahradníka.

Fyzická podstata objektu oranžerie postupně zaniká, do dnešních dob se dochovala pouze v torzálním stavu. Střešní krytina je nefunkční nebo zcela chybí. Značná část zdiva je destruována. Omítky a štuková výzdoba jsou opadané na podstatné části plochy fasády. Umělecká výzdoba je dochována pouze v reliktech. 

Současný majitel uvažuje o obnově oranžerie, případně i o její dostavbě.