Mauzoleum ve Smetanových sadech v Olomouci

Zanedbaná údržba, závažné stavební poruchy. V roce 2012 byla provedena podrobná dokumentace exteriéru a interiéru, dále monitoring.Na uměle vytvořeném mírném návrší je vybudován obdélný smuteční prostor s tělesnými pozůstatky jugoslávských vojáků z I.sv. války.

Na uměle vytvořeném mírném návrší je vybudován obdélný smuteční prostor s tělesnými pozůstatky jugoslávských vojáků z I.sv. války. Nad ní je postavena obdélná budova v zadní části zakončena půlkruhovým závěrem, zaklenutým konchou. V předu je obdélná otevřená síň, nesená deseti kanelovanými iónskými sloupy, přístupná dvěma monumentálními bočními schodišti s monumentálním kamenným zábradlím. Sloupy nesou monumentální, horizontálně členěnou římsu s kladím a nápisem: VĚRNOST ZA VĚRNOST / LJUBAV ZA LJUBAV, stropy jsou ploché. Ve středu průčelní zdi schodiště je umístěn obdélný vstup do krypty, zdoben reliéfem stojící ženy s rozepjatýma rukama. Památkou je od 3. března 1958, do státního seznamu zapsáno před rokem 1988. Stav: Zanedbaná údržba, závažné stavební poruchy.

V roce 2012 byla provedena podrobná dokumentace exteriéru a interiéru, dále monitoring.