Venkovská usedlost, Zvonovice

Venkovskou usedlost hákového půdorysu s představeným rizalitem, tzv. žudrem, před uliční průčelí tvoří podélně orientovaný obytný dům stojící na území bývalého německého jazykového ostrova.

  • Usedlost Zvonovice

    Usedlost Zvonovice

Objekt byl ve stávající dispozici postaven z nepálených cihel po požáru roku 1812. Výraznou hodnotu představují také dochované hliněné omítky s plastickým prstovým dekorem, osobitá podstřešní sýpka s lepenicí nad žudrem, síní a zadní komorou, zachovaný výklenek bývalé černé kuchyně i skladba střešní krytiny (pálená taška ohraničená šablonami z břidlice). Usedlost reprezentuje jednu z vývojových fází domu se žudrem na Vyškovsku (poslední dochovaný příklad). Jde o dvoutraktovou dispozici na úzké parcele z počátku 19. století, kdy žudr vystupuje před fasádu v mělkém rizalitu.

Silné poškození střešního pláště způsobuje zatékání vody do obvodového zdiva z nepálených cihel. Nejvíce je narušena východní štítová zeď obytného křídla, která se již částečně zřítila. Bez opravy střechy a poškozených částí hliněných zdí dojde k zániku kulturní památky.


Související ohrožené památky

Areál bývalého panského mlýna se skládá z několika budov a z části náhonu. Hlavní část tvoří skladiště s mlýnicí.

Bývalá zemědělská usedlost hákového půdorysu obsahuje cenné renesanční a barokní stavební prvky.

Barokní sýpka je datovaná letopočtem 1735 umístěným na vstupním portále. Nad portálem se nachází kamenná kartuš s erbem louckého kláštera, který obsahuje iniciály opata...

Hodnotná renesanční architektura patrového městského domu je vystavěna na půdorysu písmene L. Je datovaná na reliéfní kartuši na válcovém nárožním arkýři rokem 1581.