Venkovská usedlost, Zvonovice

Venkovskou usedlost hákového půdorysu s představeným rizalitem, tzv. žudrem, před uliční průčelí tvoří podélně orientovaný obytný dům stojící na území bývalého německého jazykového ostrova.

  • Usedlost Zvonovice

    Usedlost Zvonovice

Objekt byl ve stávající dispozici postaven z nepálených cihel po požáru roku 1812. Výraznou hodnotu představují také dochované hliněné omítky s plastickým prstovým dekorem, osobitá podstřešní sýpka s lepenicí nad žudrem, síní a zadní komorou, zachovaný výklenek bývalé černé kuchyně i skladba střešní krytiny (pálená taška ohraničená šablonami z břidlice). Usedlost reprezentuje jednu z vývojových fází domu se žudrem na Vyškovsku (poslední dochovaný příklad). Jde o dvoutraktovou dispozici na úzké parcele z počátku 19. století, kdy žudr vystupuje před fasádu v mělkém rizalitu.

Silné poškození střešního pláště způsobuje zatékání vody do obvodového zdiva z nepálených cihel. Nejvíce je narušena východní štítová zeď obytného křídla, která se již částečně zřítila. Bez opravy střechy a poškozených částí hliněných zdí dojde k zániku kulturní památky.


Související ohrožené památky

Areál bývalého panského mlýna se skládá z několika budov a z části náhonu. Hlavní část tvoří skladiště s mlýnicí.

Bývalá zemědělská usedlost hákového půdorysu obsahuje cenné renesanční a barokní stavební prvky.

Barokní sýpka je datovaná letopočtem 1735 umístěným na vstupním portále. Nad portálem se nachází kamenná kartuš s erbem louckého kláštera, který obsahuje iniciály opata...

Hodnotná renesanční architektura patrového městského domu je vystavěna na půdorysu písmene L. Je datovaná na reliéfní kartuši na válcovém nárožním arkýři rokem 1581.

Štítem k hlavní komunikaci orientovaný jednopatrový dům reprezentuje typ vinařského domu s prostornou, valeně zaklenutou lisovnou v přízemí a s bytem v patře, které jsou...