Venkovská usedlost, Šatov

Bývalá zemědělská usedlost hákového půdorysu obsahuje cenné renesanční a barokní stavební prvky.

  • Usedlost Šatov

    Usedlost Šatov

Na dvoupodlažní podélně orientovaný obytný dům městského charakteru s místnostmi završenými klenbami navazuje kolmo hospodářský trakt se sýpkovým polopatrem, jehož trámový strop s deskovým záklopem byl dendrochronologicky datován do druhé poloviny 17. století. Součástí areálu byla až do poloviny 20. století rovněž stodola stojící při záhumenní cestě a lisovna s vinným sklepem, z nichž se do současnosti dochoval pouze vinný sklep. Jde o jednu z nejstarších usedlostí tvořící centrum Šatova s řadou dochovaných stavebních detailů a prvků, které vypovídají o vývoji tradičního domu v podyjské oblasti.

Nejvíce je ohrožen trvale neobydlený hlavní obytný trakt (východně od průjezdu), ve kterém bylo v roce 2010 provedeno dle návrhu statika podepření kleneb, dotažení dočasně instalovaných táhel stahujících obvodové zdivo a vyspravení výrazně poškozeného střešního pláště. Bez opravy této části kulturní památky hrozí její zánik. V roce 2012 byla provedena nová střecha zadní části hospodářského traktu a roku 2013 byla opravena střecha nad průjezdem a západním obytným křídlem. Dlouhodobé zatékání do zdiva a dřevěných konstrukcí stropů vyžaduje zásadní opravy, které by zabránily ztrátě památkových hodnot usedlosti také v případě příčného křídla a průjezdu.


Související ohrožené památky

Barokní sýpka je datovaná letopočtem 1735 umístěným na vstupním portále. Nad portálem se nachází kamenná kartuš s erbem louckého kláštera, který obsahuje iniciály opata...

Hodnotná renesanční architektura patrového městského domu je vystavěna na půdorysu písmene L. Je datovaná na reliéfní kartuši na válcovém nárožním arkýři rokem 1581.

Štítem k hlavní komunikaci orientovaný jednopatrový dům reprezentuje typ vinařského domu s prostornou, valeně zaklenutou lisovnou v přízemí a s bytem v patře, které jsou...