Boží muka, Rosice

Náročná barokní drobná sakrální architektura klasicizujících forem z roku 1749 představuje hodnotnou kulturněhistorickou památku, dokládající recepci slohových prvků v nearistokratickém venkovském prostředí.

  • Boží muka Rosice

    Boží muka Rosice

Neobvyklý typ božích muk tvarově odpovídá mimořádnému souboru reliéfně zdobených kamenných pylonů – zastavení křížové cesty v Rosicích a připomíná rovněž prvek pylonu mimořádných božích muk ve Zbraslavi u Brna.

Objekt se nachází v havarijním stavu, je staticky narušen. Jedno horizontální břevno kříže je odlomeno, patrná jsou
četná poškození zejména architektonického členění. Probíhá masivní zvětrání, významné části díla jsou odpadlé. Modelace a detaily zanikají a projevuje se výrazné vegetabilní znečištění.