Zámek, Pouzdřany

Původně renesanční zámek z konce 16. století byl upraven a rozšířen přestavbami v baroku a v 19. století.

Patrová budova stojí na půdorysu ve tvaru písmene U. Na nádvoří je zachována v přízemí arkádová galerie. Boční stěny a patro jsou členěny arkaturou. Vnější hladká fasáda je doplněna nárožními bosážemi.

Objekt je bez využití a je v havarijním stavu. Vykazuje statické poruchy zdiva, střešní plášť je ve špatném stavu, chybí výplně otvorů. Objekt vyžaduje zásadní celkovou rekonstrukci.


Související ohrožené památky

Dnešní rozsáhlý renesanční zámek byl postaven na místě raně gotického hradu doloženého již roku 1289 v majetku pánů z Obřan.

Na návrší nad obcí se tyčí monumentální jednopatrová zámecká budova o čtyřech křídlech soustředěných kolem obdélného rozlehlého dvora.

V parku situovaná ušlechtilá architektura trojkřídlého klasicistního zámku s raně barokním jádrem tvoří dominantu obce.

Rezidence sloužila jako správní centrum bývalého kláštera premonstrátů v Louce u Znojma. Podle zmínek v historických pramenech byla využívána taktéž jako klášterní...

Mohutná ruina velkého gotického hradu ze třetí čtvrtiny 13. století byla založena významným olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburgu.