Vodní tvrz, Nosislav

Opevněné vesnické sídlo z období středověku má podobu obytné budovy s patrovou sýpkou vetknutou do částečně podsklepené disposice.

  • Tvrz Nosislav

    Tvrz Nosislav

Představuje unikátní příklad stavby drobné šlechty. Dějiny objektu patrně sahají až do 14. století. Navzdory četným přestavbám a dílčímu nevhodnému využívání a chátrání v posledním období si stavení zachovalo řadu hodnotných historických prvků (arkýř, klenby, kamenný portálek, malovaný trámový strop ap.) a jako celek představuje nadále výraznou kulturněhistorickou hodnotu.

Stav budovy jako celku je možné charakterizovat jako havarijní. Stavbu ohrožují zejména rozsáhlé statické poruchy, absencí opatření proti vzlínající vlhkosti dochází k dalšímu narušování zdiva. Dřevěné konstrukce jsou ohroženy dřevokazným hmyzem. Chybějící údržba vede k poruchám střešního i omítkového pláště.


Související ohrožené památky

Barokní sýpka je datovaná letopočtem 1735 umístěným na vstupním portále. Nad portálem se nachází kamenná kartuš s erbem louckého kláštera, který obsahuje iniciály opata...

Hodnotná renesanční architektura patrového městského domu je vystavěna na půdorysu písmene L. Je datovaná na reliéfní kartuši na válcovém nárožním arkýři rokem 1581.

Pozdně gotická tvrz v Bošovicích byla postavena kolem roku 1500, rozšířena byla renesančně v pozdním 16. století.