Sýpka, Miroslav

Barokní sýpka je datovaná letopočtem 1735 umístěným na vstupním portále. Nad portálem se nachází kamenná kartuš s erbem louckého kláštera, který obsahuje iniciály opata Antonína Nolbeka.

  • Sýpka Miroslav

    Sýpka Miroslav

Volně stojící tříetážová budova na obdélném půdorysu je zastřešena sedlovou střechou s volutovými štíty. Zdivo je smíšené, kamenná ostění oken jsou opatřena provlékanými mřížemi. Střešní krytinu tvoří historická ruční bobrovka. Přízemí má zčásti klenby na kamenných pilířích. V patrech se nachází dřevěné vyřezávané barokní dubové sloupy, střechu nese barokní dubový krov.

Stavba je staticky narušená, fasádou probíhají výrazné trhliny. Omítkový plášť téměř chybí. Kamenické články (ostění, pilíře apod.) jsou rozsáhle degradovány. Krytina je rozvolněna, do střechy zatéká. Štíty a římsy jsou výrazně poškozeny, částečně již zřícené. Dřevěné konstrukce jsou napadeny dřevokaznými škůdci. Objekt dlouhodobě není využit, neprobíhá zde základní údržba, není zajištěn proti dalšímu chátrání. Majitelé sýpky se často střídají, poslední vlastník nereaguje na výzvy orgánu státní památkové péče.


Související ohrožené památky

Hodnotná renesanční architektura patrového městského domu je vystavěna na půdorysu písmene L. Je datovaná na reliéfní kartuši na válcovém nárožním arkýři rokem 1581.

Jedná se o typologicky velmi zajímavý soubor pozdně barokních a klasicistních staveb (datace na štítu je 1808).