Sýpka, Miroslav

Barokní sýpka je datovaná letopočtem 1735 umístěným na vstupním portále. Nad portálem se nachází kamenná kartuš s erbem louckého kláštera, který obsahuje iniciály opata Antonína Nolbeka.

  • Sýpka Miroslav

    Sýpka Miroslav

Volně stojící tříetážová budova na obdélném půdorysu je zastřešena sedlovou střechou s volutovými štíty. Zdivo je smíšené, kamenná ostění oken jsou opatřena provlékanými mřížemi. Střešní krytinu tvoří historická ruční bobrovka. Přízemí má zčásti klenby na kamenných pilířích. V patrech se nachází dřevěné vyřezávané barokní dubové sloupy, střechu nese barokní dubový krov.

Neustálé střídání vlastníků, hrozilo vyřezání a prodej trámů. Předchozí majitelé zažádali o zrušení památkové ochrany, na MK ČR neprošlo. Nový vlastník Fránek Architects s.r.o., v zastoupení Ing. arch. Zdeňka Fránka zahájil v dubnu 2019 opravu 1/3 střechy, na opravu udělena dotace z havarijního programu MK ČR 2019. Práce provedeny ve vysoké kvalitě, historická ruční bobrovka přeložena – znovu použita na západní straně střechy. V roce 2020 pokračuje oprava 2/3 střechy a statika římsy. Nález datované ruční bobrovky a historického účtu mezi trámy.


Související ohrožené památky

Hodnotná renesanční architektura patrového městského domu je vystavěna na půdorysu písmene L. Je datovaná na reliéfní kartuši na válcovém nárožním arkýři rokem 1581.

Jedná se o typologicky velmi zajímavý soubor pozdně barokních a klasicistních staveb (datace na štítu je 1808).