Měšťanský dům, Hostěradice

Hodnotná renesanční architektura patrového městského domu je vystavěna na půdorysu písmene L. Je datovaná na reliéfní kartuši na válcovém nárožním arkýři rokem 1581.

  • Měšťanksý dům Hostěradice

    Měšťanksý dům Hostěradice

Prošla mladšími úpravami v 19. a 20. století. Pod objektem se nachází rozsáhlé klenuté sklepy. Představuje urbanisticky významnou součást jádra obce.

Vinou dlouhodobé absence údržby se objekt nachází v havarijním stavu. Dvorní část je staticky narušena, krov je napaden dřevokaznými škůdci, do objektu zatéká. Výraznou vlhkostí zdiva jsou degradovány omítky v interiérech. Noví majitelé zahájili dílčí opravu střechy a odvlhčení objektu. Objekt je stále nevyužit.