Zájezdní hostinec, Grešlové Mýto

Jedná se o typologicky velmi zajímavý soubor pozdně barokních a klasicistních staveb (datace na štítu je 1808).

  • Hostinec Grešlové Mýto

    Hostinec Grešlové Mýto

Tvoří jej zájezdní hostinec Na Staré Poště a dostavníková pošta u barokního mostu se sochou sv. Mikuláše. Údajně zde bylo vybíráno mýto jedna grešle, které dalo název obci Grešlové Mýto. Zděné přízemní objekty se dvěma vjezdy uzavírají vnitřní dvůr. Uprostřed se nachází poměrně unikátní dřevěná otevřená vozová kolna na čtyřech zděných pilířích, kde bylo stání poštovních a formanských vozů.

Zděné obvodové části jsou v dobrém stavu, slouží jako hostinec a k bydlení. Ve velmi špatném stavebně-technickém stavu je unikátní středová otevřená vozová kolna na čtyřech zděných pilířích. Zvláště dřevěné krovové části vyžadují neprodlené zajištění a opravy.