Zámeček, Dyje

Rezidence sloužila jako správní centrum bývalého kláštera premonstrátů v Louce u Znojma. Podle zmínek v historických pramenech byla využívána taktéž jako klášterní nemocnice.

  • Zámeček Dyje

    Zámeček Dyje

Jedná se o ve stavební podstatě barokní a pozdně barokní soubor staveb soustředěných kolem vnitřního dvora. Úprava zvláště uličních fasád proběhla kolem roku 1900 ve střídmém dekorativním pojetí. Uliční dvoupodlažní objekt s klenutým průjezdem a dalšími zaklenutými prostorami měl obytnou funkci. Dvorní křídla byla hospodářská, obsahovala bývalé stáje, kovárnu, sýpku a stodolu.

Na uličním křídle byly na delší dobu přerušeny statické a stavební práce. Jižní hospodářské křídlo s kovárnou, sýpkou a stodolou v zadní části dvora je v poměrně dobrém stavebním stavu. Ve velmi špatném, až havarijním stavu je severní hospodářské křídlo.


Související ohrožené památky

Mohutná ruina velkého gotického hradu ze třetí čtvrtiny 13. století byla založena významným olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburgu.

Mimořádně hodnotný areál monumentálního pozdně gotického a renesančního mlýna plnil současně funkci rezidenční tvrze.

Františkánský klášter byl vystavěn po roce 1650 náhradou za konvent nacházející se na předměstí pod Petrovem, který byl zbořen během švédského ohrožení města.