Venkovská usedlost, Bulhary

Štítem k hlavní komunikaci orientovaný jednopatrový dům reprezentuje typ vinařského domu s prostornou, valeně zaklenutou lisovnou v přízemí a s bytem v patře, které jsou propojeny vnitřním schodištěm.

  • Usedlost Bulhary

    Usedlost Bulhary

Představuje jediný obdobný typ vinohradnické stavby, který se v obci dochoval do současnosti. Stavba je vyznačena v mapě stabilního katastru z roku 1825, čímž lze datovat její vznik do přelomu 18. a 19. století. Dům prošel modernizací ve 30. letech 20. století, jak tomu nasvědčují dobové dveře v místnostech interiéru a schodišťový přístavek nebo stříkaná omítka na fasádě. Přízemí stavby je vybudováno z pálených cihel, patro ze směsi nepálených a pálených cihel. Fasáda nese zbytky členění lizénovými rámy a šambránami a ve volutovém štítu jsou stopy plastické rolverkové kartuše a volut.

Stav objektu je havarijní. Nejméně od roku 1966 stavba bez údržby chátrala až do dnešního tristního stavu, kdy jsou ve zdivu patrné svislé trhliny procházející celou výškou domu a prostupující celou šířku zdi. Obloukové zakončení štítu se zřítilo, stěna štítu je potrhaná, střešní krytina dožila a místy zcela schází, takže krov je otevřený a do domu zatéká. V interiéru jsou viditelné vodorovné trhliny obíhající všechny stropy, výplně otvorů jsou vytlučené, podlahy prohnilé, vnější přístupové schodiště zřícené. Plastické členění fasády je dochováno jen ve fragmentech. V roce 2014 katastrofální stav trvá.