Dělnický dům, Brno

Významná monumentální funkcionalistická stavba zbudovaná dle projektu architekta Eduarda Göttlichera organicky vyrůstá ze staršího historizujícího objektu Dělnického domu umístěného při uliční čáře ulice Spolková.

  • Dělnický dům Brno

    Dělnický dům Brno

Stavební komplex Dělnického domu se významně podílel na společenském a kulturním životě industriálního Brna první poloviny 20. století jako centrum společenského dění daleko přesahujícího rámec regionu.

Stav památky je naprosto havarijní. Objekt je tak zdevastován, že se ani torzálně nezachovaly zajímavé detaily, které byly ještě před čtyřmi lety fotografi cky zdokumentovány. Některé dílčí části stavby jsou již zřícené a lze konstatovat, že se dochovala v podstatě hmota stavby. Čitelné jsou ještě výplně okenních otvorů a nad vstupem do předsálí se dochovala barevná skla. Devastace objektu i přes částečné zabezpečení pokračuje. Z kovových částí zůstávají pouze ty, které jsou zcela nedostupné bez technických prostředků (např. žaluzie ventilátoru na fasádě), postupně mizí i okenní výplně.


Související ohrožené památky

Městské lázně zbudované dle projektu Bohuslava Fuchse v letech 1931–1932.

Františkánský klášter byl vystavěn po roce 1650 náhradou za konvent nacházející se na předměstí pod Petrovem, který byl zbořen během švédského ohrožení města.