Zájezdní hostinec, Tišnov

Objekt zvaný Peklo pochází z první třetiny 17. století a byl postaven při cestě do Předklášteří jako zájezdní hostinec.

  • Zájezdní hostinec Tišnov

    Zájezdní hostinec Tišnov

Je tvořen hlavní budovou s průjezdem do dvorní části, kde se nacházely hospodářské budovy. Celý areál byl ohraničen vysokou kamennou zdí. Stavba náleží k historické zástavbě města Tišnova a řadí se do souboru dochovaných staveb ze 17. a 18. století, které byly z velké části na jednoduchém obdélném půdorysu s mansardovou střechou a průjezdem do dvora. Mnohé z těchto objektů zasáhla přestavba v 19. století, avšak předmětný objekt „Peklo“ se jako jeden z mála dochoval v poměrně intaktní podobě. Dům proto náleží k cenným barokním stavebním památkám města, na jehož urbanismu se stále výrazně podílí.

Objekt se v současné době stále nachází v havarijním stavu. S vlastníkem bylo vedeno správní řízení a byly nařízeny záchranné práce. S pomocí státního příspěvku byla provedena pouze část mansardové střechy, která již hrozila zřícením, a to v úseku podél hlavní komunikace a ze štítové zdi směrem do dvora. V souvislosti s obnovou střešního pláště bylo provedeno statické zajištění hlavní nosné konstrukce střechy v prostoru schodiště do půdního prostoru. Tím ovšem nebyl havarijní stav střechy zcela odstraněn, neboť oprava střechy není dokončena. Celkový stav objektu je velmi špatný, objekt trpí vysokou vlhkostí, omítky jsou úplně degradované a místy již zcela chybí. Celkový stav je velmi zanedbaný. Hospodářské objekty jsou zřícené a ohradní zeď vykazuje statické poruchy.


Související ohrožené památky

Mimořádně hodnotný areál monumentálního pozdně gotického a renesančního mlýna plnil současně funkci rezidenční tvrze.

Městské lázně zbudované dle projektu Bohuslava Fuchse v letech 1931–1932.

Františkánský klášter byl vystavěn po roce 1650 náhradou za konvent nacházející se na předměstí pod Petrovem, který byl zbořen během švédského ohrožení města.