Zájezdní hostinec, Tišnov

Objekt zvaný Peklo pochází z první třetiny 17. století a byl postaven při cestě do Předklášteří jako zájezdní hostinec.

Je tvořen hlavní budovou s průjezdem do dvorní části, kde se nacházely hospodářské budovy. Celý areál byl ohraničen vysokou kamennou zdí. Stavba náleží k historické zástavbě města Tišnova a řadí se do souboru dochovaných staveb ze 17. a 18. století, které byly z velké části na jednoduchém obdélném půdorysu s mansardovou střechou a průjezdem do dvora. Mnohé z těchto objektů zasáhla přestavba v 19. století, avšak předmětný objekt „Peklo“ se jako jeden z mála dochoval v poměrně intaktní podobě. Dům proto náleží k cenným barokním stavebním památkám města, na jehož urbanismu se stále výrazně podílí.

Objekt se v současné době nachází v havarijním stavu. Celkový stav je špatný, objekt trpí vysokou vlhkostí, omítky jsou degradované a místy již zcela chybí. V souvislosti s obnovou střešního pláště bylo nejdřív provedeno statické zajištění hlavní nosné konstrukce střechy v prostoru schodiště do půdního prostoru. V následující etapě oprav byl na objektu vyměněn střešní plášť. Objekt nadále vyžaduje četné opravy.


Související ohrožené památky

Mimořádně hodnotný areál monumentálního pozdně gotického a renesančního mlýna plnil současně funkci rezidenční tvrze.

Městské lázně zbudované dle projektu Bohuslava Fuchse v letech 1931–1932.

Františkánský klášter byl vystavěn po roce 1650 náhradou za konvent nacházející se na předměstí pod Petrovem, který byl zbořen během švédského ohrožení města.